【2016/11/08】【GASH】系統維護通知
2016.11.02
216
【2016/10/16】【玉山銀行】系統維護通知
2016.10.12
166
【2016/10/06】更新維護開機通知
2016.10.06
352
【2016/09/22】例行維護開機通知
2016.09.22
414
【2016/09/01】例行維護開機通知
2016.09.01
243
【2016/08/18】更新維護開機通知
2016.08.18
644
08/16 通訊安全鎖維護公告
2016.08.16
294
【2016/08/04】臨時維護關機說明(已開機...  
2016.08.04
702
【2016/07/21】更新維護開機通知
2016.07.21
530
中華電信簡訊系統維護
2016.06.29
197
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9