【2015/12/02】【GASH+】系統維護通...  
2015.11.23
304
【2015/11/19】【信用卡】系統維護通知
2015.11.16
308
【2015/11/12】例行維護開機通知
2015.11.12
883
小額購點開放服務公告
2015.11.06
494
【2015/10/29】例行維護開機通知
2015.10.29
567
【重要】九禾遊戲平台維護暨暫停服務公告
2015.10.21
1185
【2015/10/15】例行維護開機通知
2015.10.15
656
10/10 手機VOVO APP通訊鎖異常公...  
2015.10.10
437
【重要】小額購點暫停服務公告(已開放)
2015.10.05
660
【2015/10/01】更新維護開機通知
2015.10.01
372
 
 
 
3  4  5  6  7  8  9  10  11